НОВО ОТ VOLKSWAGEN ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
19.09.2021

Volkswagen представя безжични ОТА софтуерни актуализации за всички ID. модели

Volkswagen представя следващата голяма стъпка към превръщането си в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност в рамките на своята стратегия за развитие ACCELERATE
EU

От този момент нататък всички ID. модели ще получават редовни софтуерни актуализации – безжично чрез мобилен пренос на данни. Досега актуализациите бяха достъпни само в рамките на изпитателната фаза и единствено за клиенти, регистрирани в “ID. First Movers Club”. Новият софтуерен пакет “ID. Software 2.3” включва редица нови функции и ще оптимизира съществуващите.

Безжичната мрежова свързаност на целия автопарк от ID. модели ще позволи на Volkswagen да постави основите на множество нови, ориентирани към клиентите бизнес модели. Към момента Volkswagen е единственият масов автомобилен производител, който предоставя тази технология на своите клиенти.

 
“Пълната готовност за предоставяне на софтуерните актуализации по безжичен път ОТА (Over-the-Air) за пореден път подчертава иновативния потенциал на Volkswagen и дава възможност за постигане на ново, цифрово потребителско преживяване“, заяви главният изпълнителен директор на Volkswagen Ралф Брандщетер. „Едновременно с това ние полагаме и основите на изцяло нови, дигитални бизнес модели, достигайки ключовия етап в изпълнението на нашата стратегия ACCELERATE.”

Актуализациите по безжичен ОТА път поставят основата за нови бизнес модели и допълнителни приходи за компанията

В бъдеще компанията планира да предоставя на своите клиенти безплатен софтуер на всеки дванайсет седмици, с което ще гарантира актуалността на софтуера в автомобилите и ще подобри значително потребителското преживяване. Volkswagen ще се стреми и към увеличаването на допълнителните приходи в периода на експлоатация на автомобила от клиентите на основата на множество нови бизнес модели, базирани на събирането, обработката и преноса на данни и ориентирани към различни услуги и функции, които клиентът вече може да поръча точно тогава, когато са му необходими. Това може да бъде асистиращата система Travel Assist например или повишените показатели на акумулаторната батерия за дълги пътувания, а в бъдеще дори и функции за автоматизирано движение. Volkswagen вижда в тези възможности сериозен потенциал за генериране на допълнителни приходи в размер на стотици милиони евро през следващите няколко години.

Фокус върху клиентите

Безжичните софтуерни актуализации ОТА (Over-the-Air) се разработват в тясно сътрудничество с CARIAD – софтуерната компания на Volkswagen Group. „Новите актуализации са основна функционална част от цифровия свързан автомобил. Те бързо ще се превърнат в нещо напълно нормално за нашите клиенти и ще се възприемат по същия начин, по който и актуализациите на смартфоните “, посочва Томас Улбрих, отговорен за технологичното развитие член на управителния съвет. „Процесът на разработка и развитие на софтуерните продукти е итеративен и бърз. Ние работим в кратки цикли, подобно на всички технологични компании и съответно сме в състояние да предоставяме актуализации на нашите клиенти на много кратки интервали.“

Volkswagen се стреми и към поддържане на постоянна връзка със своите клиенти след момента на продажба или наемане на автомобила с цел да им предоставя различни цифрови услуги. „Автомобилите, които разполагат с най-новите версии на софтуера, могат да осигурят отлично цифрово преживяване на клиентите и от тази гледна точка са от изключително значение за бъдещите ни успехи“, добавя Улбрих. „Благодарение на редовните актуализации,автомобилът не просто ще запази своята актуалност – той ще стане още по-добър.“

Източник: АутоБилд